Specialisatie

Longfysiotherapie

Longfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Het is bedoeld voor mensen met een aandoening aan de luchtwegen zoals: COPD (chronische bronchitis, emfyseem) en astma.

Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten en slijm opgeven, kortademigheid bij inspanning en soms een piepende ademhaling.

De behandeling is gericht op het verminderen van benauwdheid, verbeteren van het uithoudingsvermogen, verbeteren van kwaliteit van leven en de levensduur gunstig te beïnvloeden. Na verwijzing van huisarts/longarts zal er in eerste instantie een uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Met het lichamelijke onderzoek, inspanningsonderzoek en de hulpvraag zal het behandelplan opgesteld worden.

De therapie:

  • In de individuele behandelingen zullen indien nodig sputum(slijm)evacuatie, ademhalingsoefeningen en ontspannings- en hoesttechnieken aan de orde komen.
  • In groepsverband zal het uithoudingsvermogen en spierkracht/spieruithoudingsvermogen getraind worden.

Gedurende het behandelproces zal regelmatig geëvalueerd worden hoe de status van de patiënt op dat moment is. Indien nodig zal contact opgenomen worden met uw huisarts en/of longarts.

Maak een afspraak bij MijnFysio Reeshof